Acquisition of development funds

Acquisition of development funds

Projekt Razvoj inovativnega turističnega produkta Ruska dača- doživetje kulture, kulinarike in zgodovine, je bil izbran med prejemnike subvencije v okviru javnega razpisa gospodarskega ministrstva Slovenije.

Read more